پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

اداره علم سنجی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

                     

     علم سنجی دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی می پردازد.

“علم سنجی” به تعبیری ساده تر عبارت است از دانش اندازه گیری علم.

کارکردهای مطالعات  علم سنجی عبارتند از :

مطالعه کمّی و اندازه گیری علم
مطالعه تاریخی و جامعه شناختی علم و دانش
ارزیابی اولویت ها، چشم اندازها و ظرفیت های مراکز پژوهشی و دانشگاه ها
کمک به برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی در تخصیص بودجه و توازن بودجه با هزینه
شناخت الگوهای ارتباطاتی در جوامع علمی
تعیین میزان همکاری نویسندگان حوزه های گوناگون
ترسیم ساختار علم و دانش به طور کلی
ترسیم ساختار موضوعات و حوزه های علمی خاص
نمایش ساختار علمی حوزه های موضوعی خاص
طراحی نقشه علمی کشور
ارزیابی وضعیت علوم و فناوری در کشور و سازمان
ابداع شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری توسعه علم و فناوری
مطالعه ارتباطات میان رشته ای
روشن نمودن روابط میان حوزه های مختلف دانش، سنجش روابط میان رشته ای موضوعات و ارتباطات علمی
ارزیابی و رتبه بندی انتشارات
ارزیابی و سنجش عملکرد تحقیقاتی و آثار تولیدی نویسندگان، سازمان ها، دانشگاه ها، کشورها و …
تعیین سهم یک کشور، دانشگاه  یا سازمان در تولید علم در عرصه های ملی و بین المللی
سنجش عملی فعالیت های اعضای هیأت علمی
تهیه گزارش رشد علمی یک کشور
ردگیری روند تولید و اشاعه دانش های مختلف
آینده پژوهی در حوزه های موضوعی مختلف
بررسی غیرمستقیم شیوه های تولید، کسب و اشاعه اطلاعات علمی
مطالعه رشد متون در موضوعات خاص
اندازه گیری تأثیر انتشارات و رتبه بندی انتشارات بر اساس اهمیت آن ها
ردیابی انتشار اندیشه ها و مطالعه الگوهای انتشاراتی
تحلیل کمّی در مورد تولید، توزیع و استفاده از متون منتشر شده
تعیین مجلات هسته، معرفی نویسندگان برتر و مقالات پراستفاده
شناسایی، ارزیابی و انتخاب منابع علمی در حوزه های موضوعی مختلف به منظور استفاده پژوهشگران

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort