پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

اداره علم سنجی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

آدرس : شوشتر- چهارراه شهید رجایی ضلع غربی - دانشکده علوم پزشکی شوشتر- معاونت اموزش ، تحقیقات و دانشجویی فرهنکی

پست الکترونیک : sci_sh@ajums.ac.ir

شماره تماس : 36228916-061